top
logo

Nové aktivity pre základné školy v školskom roku 2014/2015


V rámci švajčiarsko-slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce" sme aj v školskom roku 2014/2015 pripravili pre žiakov a učiteľov ZŠ zaujímavé aktivity. V období od septembra do decembra budeme realizovať medzilaboratórne porovnávacie testy MePoTe, deň zdravia - Hipokratov deň, cvičenia zamerané na chemické pátranie Poirot, environmentálnu konferenciu EkoManažér. V rámci ďalších aktivít Vás radi privítame na Dni otvorených dverí, na prednáškach v rámci Týždňa vedy a techniky, na teoretickej príprave na chemickú olympiádu. Navštívte nás so svojimi žiakmi!

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

COVaI

 •  

  Škola je jedným zo 6 centier odborného vzdelávania a informácií.

  Viac informácií

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)

Webmail

 • Meno
  Heslo

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.