Nové aktivity pre základné školy v školskom roku 2014/2015

Uverejnené streda, 10. september 2014, 10:56


V rámci švajčiarsko-slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce" sme aj v školskom roku 2014/2015 pripravili pre žiakov a učiteľov ZŠ zaujímavé aktivity. V období od septembra do decembra budeme realizovať medzilaboratórne porovnávacie testy MePoTe, deň zdravia - Hipokratov deň, cvičenia zamerané na chemické pátranie Poirot, environmentálnu konferenciu EkoManažér. V rámci ďalších aktivít Vás radi privítame na Dni otvorených dverí, na prednáškach v rámci Týždňa vedy a techniky, na teoretickej príprave na chemickú olympiádu. Navštívte nás so svojimi žiakmi!