Veda má budúcnosť, online hlasovanie za najúspešnejší projekt

Uverejnené piatok, 16. máj 2014, 19:15


Projekt Veda má budúcnosť pokračuje prezentáciou projektu, ktorí pripravil tím žiakov tretieho ročníka. Venujeme sa téme, ktorá prenáša vedu priamo do praxe - Vývoju a testovaniu enzýmovej metódy na jednoduché a rýchle stanovenie glyfozátu v životnom prostredí. Tento zaujímavý nápad môžete podporiť svojím hlasom na web stránke http://soutez.vedamabudoucnost.cz/souteze/veda-ma-budoucnost/Bayer/.