Odborná stáž žiakov v Pardubiciach, 9.11.2014 – 22.11.2014

Uverejnené streda, 22. október 2014, 09:44


Šiesti žiaci našej školy absolvujú v sprievode Mgr. Kapustovej a Mgr. Širkovej v termíne od 9.11. do 22.11 dvojtýždňovú odbornú stáž v škole Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Škola poskytne žiakom svoje nové laboratóriá, v ktorých sa budú venovať najmä stanoveniu fyzikálno-chemických konštánt a odmernej analýze. Absolvujú exkurzie na Univerzite Pardubice a v podniku Synthesia. Vo voľnom čase navštívia pamiatky v Pardubiciach a ich okolí a v Prahe. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, ERASMUS+. Šťastnú cestu!