Workshop pre učiteľov chémie na ZŠ a výchovných poradcov, 5.11.2014

Uverejnené streda, 22. október 2014, 09:45


Aj tento rok sme pripravili stretnutie s učiteľmi chémie a výchovnými poradcami zo základných škôl. Uskutoční sa v stredu 5.11.2014 sa v čase od 13:00 – 15:00. Program ponúka zaujímavé informácie o trendoch v odbornom vzdelávaní v chémii, zaujímavých medzinárodných a národných projektoch v oblasti chémie a prírodných vied. Predstaví biotechnológie aj farmaceutické technológie ako trendy 21. storočia. Workshop je súčasťou švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Tešíme sa na Vašu účasť!