top
logo

Archív

Workshop pre učiteľov chémie na ZŠ a výchovných poradcov, 5.11.2014


Aj tento rok sme pripravili stretnutie s učiteľmi chémie a výchovnými poradcami zo základných škôl. Uskutoční sa v stredu 5.11.2014 sa v čase od 13:00 – 15:00. Program ponúka zaujímavé informácie o trendoch v odbornom vzdelávaní v chémii, zaujímavých medzinárodných a národných projektoch v oblasti chémie a prírodných vied. Predstaví biotechnológie aj farmaceutické technológie ako trendy 21. storočia. Workshop je súčasťou švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Tešíme sa na Vašu účasť!

Deň otvorených dverí, 12.11.2014


Srdečne pozývame všetkých žiakov ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 12.11.2014 v čase od 9:00 do 16:00. Čakajú Vás pútavé chemické experimenty, príprava farmaceutických prípravkov a kozmetiky, ukážky práce s mikroorganizmami a praktické využitie biotechnológie, kontrola kvality výrobkov, s ktorými sa stretávate v bežnom živote. Vybrané experimenty si môžete vyskúšať sami! Pracovníci marketingu Vás privítajú vo svojej cestovnej kancelárii. Radi vám poskytneme informácie o štúdiu a odpovieme na vaše odborné otázky. Tešíme sa na vašu účasť!

Odborná stáž žiakov z Pardubíc v Bratislave, 3.11.2014 – 16.11.2014


Traja žiaci strednej školy Střední průmyslová škola chemická Pardubice absolvujú v termíne od 3.11. do 16.11. na pôde SOŠ chemickej 2 týždňovú odbornú stáž. Vzdelávacie jednotky budú zamerané hlavne na identifikáciu a stanovenie látok v biologickom materiáli, v potravinách a prácu s mikroorganizmami. Súčasne pre žiakov pripravili aj bohatý kultúrny program. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, ERASMUS+.
Dúfame, že okrem odborných vedomostí si odnesú aj pekné spomienky na Bratislavu. Tešíme sa na nové spoločné zážitky!

Informácie o partnerskej škole nájdete na http://www.spsch.cz/.

 

Odborná stáž žiakov v Pardubiciach, 9.11.2014 – 22.11.2014


Šiesti žiaci našej školy absolvujú v sprievode Mgr. Kapustovej a Mgr. Širkovej v termíne od 9.11. do 22.11 dvojtýždňovú odbornú stáž v škole Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Škola poskytne žiakom svoje nové laboratóriá, v ktorých sa budú venovať najmä stanoveniu fyzikálno-chemických konštánt a odmernej analýze. Absolvujú exkurzie na Univerzite Pardubice a v podniku Synthesia. Vo voľnom čase navštívia pamiatky v Pardubiciach a ich okolí a v Prahe. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, ERASMUS+. Šťastnú cestu!

Odborná stáž žiakov v Kralupoch nad Vltavou, 12.10.2014 – 25.10.2014

 

Šiesti žiaci našej školy absolvujú v sprievode Mgr. Širkovej a RNDr. Ščerbákovej
v termíne od 12.10. do 25.10. dvojtýždňovú odbornú stáž v Střední odborné škole a
Střední odborném učilište v Kralupoch nad Vltavou.
Škola poskytne žiakom laboratóriá, v ktorých sa budú venovať fyzikálnym vlastnostiam
látok, príprave anorganických a organických látok a analýz látok.
Vo voľnom čase navštívia pamiatky Prahy a okolia Kralúp nad Vltavou.
Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania ERASMUS.

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.