top
logo

Archív

Chémia v kriminalistike podľa Poirota, november – december 2013


V mesiacoch november a december 2013 sme pripravili pre žiakov ZŠ laboratórne cvičenia pod názvom Chémia v kriminalistike podľa Poirota. Cvičenia sú postavené na riešení kriminalistického prípadu spojeného s poškodením zdravia alebo znečistením životného prostredia. Žiaci využijú pri riešení prípadu rôzne typy reakcií, získajú vedomosti o vlastnostiach a pôsobení látok na organizmus a ich vplyve na životné prostredie. Aktivita vznikla v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

pdf_button Viac informácií (pdf)

Príprava na chemickú olympiádu kategórie D pre žiakov ZŠ, november – december 2013


Pre žiakov ZŠ organizujeme teoretické cvičenia zamerané na prípravu na CHO kategórie D. Cvičenia sa uskutočnia každú stredu v termíne od 20.11.2013 do 18.12.2013. Príprava je zameraná získanie vedomostí v tematických okruhoch vyhlásených v tohtoročnej CHO a na získanie zručností pri chemických výpočtoch. Príprava bude pokračovať v januári a februári praktickými laboratórnymi cvičeniami. Aktivita vznikla v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Ak Vás zaujíma chémia a chcete uspieť v súťaži, prihláste sa!

pdf_button Viac informácií (pdf)

Chémia vo fotografii


Projekt „Chémia vo fotografii" pomôže žiakom pri odhaľovaní chemického a technického pozadia tvorby fotografie. Prevedie ich tvorbou fotografie od najstaršej technológie až po digitálny obraz. Ukáže ako zachytiť obraz prítomnosti pre nasledujúce generácie. Aktivita vznikla v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Hippokratov deň, 16.10.2013


Dňa 16.10.2013 sa niektoré časti SOŠ chemickej premenia na ambulanciu a odborné laboratóriá, v ktorých si žiaci pripomenú dôležitosť starostlivosti o zdravie. Okrem odbornej prednášky absolvujú aj fyziologické skúšky (meranie tlaku krvi, EKG, spirometria), biochemické a mikrobiologické skúšky moču, mikrobiologické vyšetrenie ústnej dutiny na zistenie náchylnosti k zubnému kazu, biofeedback. Hippokratov deň je súčasťou švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Workshop pre učiteľov chémie na ZŠ a výchovných poradcov, 22.10.2013


Tento rok sa 22.10.2013 opäť uskutoční stretnutie s učiteľmi chémie a výchovnými poradcami zo základných škôl. Program ponúka informácie o zaujímavé informácie o trendoch v odbornom vzdelávaní v chémii, zaujímavých medzinárodných a národných projektoch v oblasti chémie a prírodných vied. Predstaví biotechnológiu ako trend 21. storočia s pestrými možnosťami využitia. Workshop je súčasťou švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Tešíme sa na Vašu účasť!

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.