top
logo

Archív

Vyhodnotenie súťaže MePoTe, 24.10.2013


Úlohou mladých chemikov zo základných škôl bolo stanoviť obsah látky vo vzorke. Tímy analytických chemikov sa 24.10.2013 stretnú, aby sa dozvedeli, ktoré laboratórium získa certifikát za najpresnejší, najsprávnejší a reprodukovateľný výsledok. Súťaž MePoTe vznikla v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Odborná stáž žiakov v Kralupoch nad Vltavou, 3.11.2013 – 16.11.2013


V termíne od 3.11. do 16.11.2013 absolvujú šiesti žiaci našej školy v sprievode Mgr. Širkovej a Mgr. Kapustovej dvojtýždňovú odbornú stáž v SOŠ a SOU v Kralupoch nad Vltavou. Žiaci sa budú venovať najmä stanoveniu fyzikálno-chemických vlastností látok a odmernej analýze. So školou máme viacročné priateľské kontakty a tešíme sa, že ich môžeme upevňovať. Vo voľnom čase navštívia pamätihodnosti a zaujímavé miesta v Prahe. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, Leonardo da Vinci.
Viac informácií o partnerskej škole nájdete na stránke http://www.sosasoukralupy.cz/.

Workshopy s odborníkmi z chemického priemyslu, 25.9.2013 – 2.10.2013


V dňoch 26.9.2013 až 2.10.2013 sa uskutočnia štyri workshopy zamerané na reformu a rozvoj povolania biotechnológ a farmakológ. Pozvanie prijali rôzni odborníci z chemického sektoru, ktorí sa budú podieľať na príprave odborného vzdelávania, ktoré je orientované na prax a ktoré je schopné čeliť budúcnosti. Workshopy súčasťou projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce", ktorý je podporovaný prostredníctvom švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

MePoTe, medzilaboratórne porovnávacie skúšky, 26.9.2013


V tejto súťaži žiaci ZŠ ako členovia analytických tímov prevezmú 26.9.2013 vzorky s neznámym obsahom látky. Na záverečnom stretnutí 24.10.2013 budú tímy prezentovať výsledky analýz. Sme zvedaví, ktorý tím mladých chemikov dosiahne najpresnejší výsledok a ktoré školské laboratórium bude označené certifikátom kvality. Tešíme sa na Vašu účasť!

Odborná stáž žiakov v Pardubiciach, 3.11.2013 – 16.11.2013


Šiesti žiaci našej školy absolvujú v sprievode Ing. Norekovej a Mgr. Kapustovej v termíne od 3.11. do 16.11.2013 dvojtýždňovú odbornú stáž v Strednej priemyselnej škole chemickej v Pardubiciach. Škola poskytne žiakom svoje laboratóriá, v ktorých sa budú venovať najmä separácii látok, stanoveniu fyzikálno-chemických vlastností látok. Vo voľnom čase navštívia zaujímavé miesta v Pardubiciach a ich okolí, spoznajú kultúru a zvyky tejto oblasti Česka. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, Leonardo da Vinci - Mobility.
Viac informácií o partnerskej škole nájdete na http://www.spsch.cz/

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.