top
logo

Archív

Odborná stáž žiakov z Padovy v Bratislave, 19.9.2013 – 5.10.2013


Žiaci strednej školy Istituto P. Scalcerle z Padovy absolvujú v termíne od 19.9. do 5.10.2013 na pôde SOŠ chemickej 3 týždňovú odbornú stáž. Vzdelávacie jednotky budú zamerané na prácu s mikroorganizmami, identifikáciu a stanovenie látok v biologickom materiáli. Dúfame, že okrem odborných vedomostí si odnesú aj pekné spomienky na Bratislavu. Tešíme sa na nové spoločné zážitky!

Odborná stáž žiakov v Padove, 22.9.2013 – 5.10.2013


Piati žiaci našej školy absolvujú v sprievode RNDr. Ščerbákovej v termíne od 22.9. do 5.9.2013 dvojtýždňovú odbornú stáž v škole Istituto P. Scalcerle v Padove. Škola poskytne žiakom svoje moderne vybavené laboratóriá, v ktorých sa budú venovať najmä chromatografii. Vo voľnom čase navštívia pamätihodnosti v Padove a jej okolí, spoznajú kultúru a zvyky tejto oblasti Talianska. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, Leonardo da Vinci - Mobility. Buon viaggio!

Viac informácií o partnerskej škole nájdete na http://www.istituto-scalcerle.it/.

Nové aktivity pre základné školy v školskom roku 2013/2014

 

V rámci švajčiarsko-slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce" sme pripravili pre žiakov a učiteľov ZŠ nové aktivity. V období od októbra do decembra budeme realizovať medzilaboratórne porovnávacie testy MePoTe, deň zdravia - Hipokratov deň, cvičenie zamerané na chemické riziká CHIS, cvičenia zamerané na chemické pátranie Poirot, environmentálnu konferenciu EkoManažér a prípravu na chemickú olympiádu. Navštívte nás so svojimi žiakmi!

Začiatok školského roka 2013/2014

 

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2013/2014 a nástup žiakov do školy je 2.9.2013 o 9.00 hod.

Záverečná konferencia projektu Veda má budúcnosť, 24.6.2013

 

Cieľom projektu Veda má budúcnosť je zvýšiť atraktivitu prírodovedných a technických odborov a ukázať mladým ľuďom, že kariéra v tejto oblasti má budúcnosť. Firma BAYER a.s. pripravila pre žiakov aktivity rozvrhnuté do niekoľkých zaujímavých blokov. Poslednou aktivitou je prezentácia žiackeho projektu na záverečnej konferencii. Držíme našim žiakom palce!

Viac informácií získate na adrese http://www.vedamabuducnost.sk/aktuality.

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.