top
logo

Archív

Odborná stáž žiakov z Padovy v Bratislave, 11.9.2014 – 2.10.2014


Štyria žiaci strednej školy Istituto P. Scalcerle a Istituto Tecnico Marconi z Padovy absolvujú v termíne od 11.9. do 2.10. na pôde SOŠ chemickej 3 týždňovú odbornú stáž. Vzdelávacie jednotky budú zamerané hlavne na identifikáciu a stanovenie látok v biologickom materiáli, v potravinách, v mineráloch. Súčasne pre žiakov pripravili aj bohatý kultúrny program. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, ERASMUS+.
Dúfame, že okrem odborných vedomostí si odnesú aj pekné spomienky na Bratislavu. Tešíme sa na nové spoločné zážitky!

Informácie o partnerskej škole nájdete na http://www.istituto-scalcerle.it/.

 

FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov, 26.9.2014


Noc výskumníkov sa organizuje paralelne v 33 štátoch Európy. Hlavnou snahou je pod mottom „Researchers are among us" – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných" ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 26. septembra 2014 pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.
Viac informácií získate na stránke http://www.nocvyskumnikov.sk.

Odborná stáž žiakov v Padove, 28.9.2014 – 11.10.2014


Piati žiaci našej školy absolvujú v sprievode Ing. Dömötörovej v termíne od 28.9. do 11.10 dvojtýždňovú odbornú stáž v škole Istituto P. Scalcerle v Padove. Škola poskytne žiakom svoje moderne vybavené laboratóriá, v ktorých sa budú venovať najmä chromatografii a spektrálnych metódach. Vo voľnom čase navštívia pamiatky v Padove a Benátkach, spoznajú kultúru a zvyky tejto oblasti Talianska. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, ERASMUS+. Buon viaggio!

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014

 

 • odovzdávanie vysvedčení dňa 27.6.2014 o 9,00
 • letné prázdniny - 30.6. - 31.8.2014
 • nástup do školy v školskom roku 2014/2015 - dňa 2.9.2014 o 9,00

Akademický týždeň a maturitné skúšky 2014


Akademický týždeň začína 12.5.2014 a končí 16.5.2014. Maturitné skúšky prebehnú v termíne od 19.5.2014 do 22.5.2014. Prajeme našim maturantom veľa úspechov pri dôležitých skúškach!

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.