top
logo

Číslo bankového účtu

 

Ako sme už informovali od 1.1.2014 má Školský internát Račianska 80, Bratislava nové číslo bankového účtu, kde môžu ubytovaní žiaci uhrádzať platby za ubytovanie.

Bankový účet je vedený v Štátnej pokladnici a číslo účtu je : 7000473280/ 8180.

Platby za ubytovanie sa môžu naďalej uhrádzať bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou, ktorú si žiaci môžu vyzdvihnúť od 8.1.2014 u svojho skupinového vychovávateľa.

 

Zmena bankových účtov

 

Od 1.1.2014 sa menia čísla bankových účtov, na ktoré ubytovaní žiaci uhrádzali poplatok za ubytovanie SŠ vo výške 35,- € a VŠ vo výške 70, €. Nové čísla bankových účtov budú ubytovaním žiakom včas oznámené.

Bankový účet číslo 12722238/5200 bude ku dňu 31.12.2013 zrušený a platby budú automatický vrátené platiteľovi späť.

 

POVINNÉ ODCHODOVÉ DNI V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

 

pdf_button Povinné odchodové dni (pdf)

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)

Webmail

 • Meno
  Heslo

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.