top
logo

História

 

Prvé zmienky, ktoré sa uvádzajú o domove mládeže, sú z roku 1959 v knihe návštev. V tom čase bol súčasťou Chemickej priemyselnej školy s kapacitou 700 žiakov. Neskôr bol domov mládeže od školy odčlenený.

 

Po roku 1989 bol krátko v rukách súkromného podnikateľa. Od roku 1997 bol zriaďovateľom Krajský školský úrad a po prijatí Zákona o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky je od 1.7.2002 zriaďovateľom BSK.

 

Od 1. 1. 2008 je domov mládeže súčasťou Spojenej školy Račianska 78 Bratislava.

 

K 30.6.2011 Spojená škola, Račianska 78, Bratislava bola zrušená a zároveň k 1.7.2011 bola zriadená Stredná odborná škola chemická so sídlom Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktorej súčasťou je aj Školský internát Račianska 80, Bratislava.

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.