top
logo

História SOŠ, Vlčie hrdlo 50

 

Historické medzníky SOU chemické


1952 - Výučba žiakov pre Slovnaft v ŠPZ (Štátne pracovné zálohy) CHZJD Bratislava.
1958 - Žiaci prijatí pre n.p. Slovnaft absolvujú teoretické vyučovanie v Odbornom učilišti CHZJD a odborný výcvik v Slovnafte.
1960 - 1.9.1960 zriadilo Ministerstvo školstva a kultúry ČSSR Odborné učilište Slovnaft.
1964 - Začatie výstavby účelových zariadení odborného učilišťa: škola, internát.
1968 - Otvorenie nových priestorov školy a internátu.
1971 - Otvorenie prevádzky krytej plavárne a športovej haly.
1975 - Začatie výstavby účelových zariadení - dielne, laboratóriá, špeciálne pracoviská.
1980 - Otvorenie nových dielní SOUCH.
1982 - Otvorenie školskej jedálne.
1984 - Otvorenie školského výpočtového laboratória.
1994/95 - Zavedenie nového študijného odboru - pracovník marketingu.
1995 - Od 1.9. sa SOUCH stáva vnútropodnikovou organizačnou jednotkou Slovnaft, a.s.
1996 - Zriadenie učebne techniky administratívy a učebne elektroniky.
2005 - Škola patrí pod Bratislavský samosprávny kraj. Presťahovanie učilišťa do nových priestorov.

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.