top
logo

Odborná činnosť

 

Stredná odborná škola chemická realizuje zaujímavé odborné činnosti, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu aj mimo vyučovacích aktivít.

Súčasťou vyučovania sú zaujímavé odborné exkurzie, ktoré absolvujú žiaci na pracoviskách rôznych zamestnávateľov v oblasti chemického, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu, zdravotníctva, na vedeckých a výskumných pracoviskách.

Talentovaní žiaci reprezentujú školu na súťažiach a predmetových olympiádach.

Žiaci so zvýšeným záujmom o odborné predmety riešia výskumné projekty v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Výskumné práce prezentujú aj na súťažiach Scientia Pro Futuro, Stockholm Junior Water Price.

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.