Odborná činnosť

Uverejnené streda, 09. november 2011, 11:20

 

Stredná odborná škola chemická realizuje zaujímavé odborné činnosti, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu aj mimo vyučovacích aktivít.

Súčasťou vyučovania sú zaujímavé odborné exkurzie, ktoré absolvujú žiaci na pracoviskách rôznych zamestnávateľov v oblasti chemického, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu, zdravotníctva, na vedeckých a výskumných pracoviskách.

Talentovaní žiaci reprezentujú školu na súťažiach a predmetových olympiádach.

Žiaci so zvýšeným záujmom o odborné predmety riešia výskumné projekty v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Výskumné práce prezentujú aj na súťažiach Scientia Pro Futuro, Stockholm Junior Water Price.