top
logo

Dar - 2% dane

 

Milí rodičia, právnické osoby, priatelia školy a zamestnanci!

 

 

Podporte aj vtomto roku naše Občianske združenie PCHN, užitočným darom - 2% dane vroku 2008

Ako postupovať?

1.) Ak ste fyzická osoba, za ktorú daňovú povinnosť vysporiadáva Váš zamestnávateľ, použite 2 priložené tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní 2% ..., Potvrdenie o zaplatení dane ...), vyplňte ich a odovzdajte na svoj daňový úrad do 30.4.2009.

2.) Žiaci si môžu vyzdvihnúť predmetné tlačivá pre svojich rodičov u svojich triednych učiteľov, vytlačiť si ich z www-stránky školy, zamestnanci v mzdovej učtárni školy, kde im ich zamestnankyňa učtárne v prípade potreby pomôže vyplniť.

3.) Ak ste fyzická osoba, ktorá si robí daňové priznanie sama, vyplníte priamo v uvedenom „Daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby na rok 2008" príslušnú kapitolu „Vyhlásenie o poukázaní 2% ...", ktoré je jeho súčasťou a odovzdáte ho na svoj daňový úrad do 31.3.2009.

Pri vypĺňaní tejto časti daňového priznania použijete údaje oObčianskom združení uvedené vodseku „Základné informácie"

4.) Predmetné 2% môžu poukázať aj právnické osoby (podniky, firmy a pod.), ktoré za týmto účelom rovnako použijú vyššie uvedené údaje, ktoré spolu s darovanou čiastkou uvedú priamo v daňovom priznaní.

Tlačivá na stiahnutie:

 

pdf_button Vyhlásenie o poukázaní 2% (doc)

pdf_button Potvrdenie o zaplatení dane (doc)

 

Za celé Občianske združenie Pro Chemia Nobel, zamestnancov a žiakov školy vám srdečne ďakujem

Ing. Silvia Loffayová

predseda OZ PCHN

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.