top
logo

Správna rada OZ

 

 

Dodatok k stanovám Občianskeho združenia PRO CHEMIA NOBEL

 

číslo 6.

 

 

 

            V zmysle stanov Občianskeho združenia PRO CHEMIA NOBEL, čl.5 ods.7 boli členskou schôdzou dňa 28.1.2009 zvolení nasledovní členovia správnej rady a dozornej rady:

 

 

 

Správna rada:

                                               Ing. Silvia Loffayová, predseda

 

                                               Ing. Bibiana Kytková, tajomník

 

                                               Gabriela Sadloňová, člen za Školský internát

 

                                               Jana Zemanová, účtovníčka, hospodárka

 

                                               Jana Brtvová, rodič

 

 

 

 

Dozorná rada:

 

                                               Ing. Emília Noreková

 

                                               Mgr. Jiří Voloch

 

                                               Ivan Vajdík

 

 

 

 

 

Bratislava dňa 28.1.2009

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.