top
logo

Základné informácie

 

Občianske združenie PRO CHEMIA NOBEL

 

Na základe toho, že súčasná  finančná situácia v školstve, kedy dotácie zo štátneho rozpočtu sú často nepostačujúce, vznikla potreba osloviť aj verejnosť a právnicke osoby, ktoré by boli ochotné svojimi dobrovoľnými príspevkami zveľaďovať výchovno - vzdelávací proces.

Občianske združenie tak zahájilo svoju činnosť už v roku 1993 prostredníctvom zamestnancov školy pod registračným číslom 34/1993.

Občianske združenie zameriava svoju činnosť:

-        Podpora pri modernizácii materiálno-technického zabezpečenia školy

-        V spolupráci s vedením školy podpora medzinárodných kontaktov školy

-        Finančná podpora a ocenenie žiakov školy

-        Podpora pri odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a športových aktivitách študentov

-        Propagácia školy na verejnosti

-        Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy

 

Základné údaje:

 

Sídlo:  Račianska 78, 836 02 Bratislava

IČO:    30811732

Právna forma: Občianske združenie

Obchodný názov: Občianske združenie Pro Chemia Nobel

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.