top
logo

Enviroprojekt 2005

 

Projekt „Model mestskej čistiarne odpadových vôd" bol vypracovaný v termíne od 1.9.2004 do 31.12.2004. Pripravená pomôcka má zabezpečiť komplexnú informovanosť žiakov o charakteristike odpadových vôd, o zdrojoch a delení odpadových vôd, o produkcii odpadových vôd na Slovensku, o zariadeniach a procesoch, ktoré prebiehajú pri čistení odpadových vôd, o ukazovateľoch, na základe ktorých sa hodnotí kvalita vody. Žiaci súčasne získajú informácie aj o legislatíve čistenia odpadových vôd.
V rámci projektu boli uskutočnené aj exkurzie so študentmi z realizačného týmu projektu na Ústrednej čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni.

 

Kvantitatívne výstupy z projektu tvoria:


1. prezentácie v PowerPointe
2. www-stránka
3. model ÚČOV vo Vrakuni, model dosadzovacej nádrže,
4. postery (plagáty)
5. prezentačný materiál
6. sada fólií
7. fotoalbum

 

Projekt možno z tematického hľadiska rozdeliť na 5 častí:


1. I. VODA (informácie o vode, druhoch vody, jej základných vlastnostiach, typických zdrojoch znečistenia)
2. II. ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD (prehľadné spracované informácie o čistení odpadových vôd - o procesoch a zariadeniach, ktoré pri čistení prebiehajú)
3. III. ANALÝZA VODY (informácie o sledovaní parametrov kvality vôd na výstupe z čistiarne odpadových vôd)
4. IV. LEGISLATÍVA ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD (informácie o zákonoch a vyhláškach týkajúcich sa nakladania s vodami)
5. V. ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V SR (údaje o množstve odpadových vôd a čistení odpadových vôd na Slovensku a v Bratislavskom kraji)

 

Použitie projektu sme si osobne overili v 3. ročníku pri opakovaní témy Voda - úprava odpadových vôd v rámci predmetu Chemická technológia. Študenti ocenili názornosť pomôcky - modelu a upevnili si vedomosti o spôsobe čistenia odpadových vôd.
Odporúčame použiť pomôcku ako motivačnú a zaradiť ju do vyučovania v predmete ekológia. Navrhujeme povzbudiť záujem študentov exkurziou na najbližšiu mestskú čistiareň odpadových vôd, kde budú mať študenti možnosť rozšíriť svoje poznatky.
Veríme, že predkladaný projekt prispeje k informovanosti mládeže o dôležitej zložke nášho životného prostredia - o vode.

 

pdf_buttonEnviroprojekt 2004-popis (pdf)

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.