top
logo

Enviroprojekt 2011


Názov: Po stopách Dunaja. Školská vodohospodárska mapa.

 

Hlavným cieľom projektu bola tvorba originálnej učebnej pomôcky - školskej vodohospodárskej mapy, ktorá svojou komplexnosťou ponúka širokospektrálne použitie pri výučbe viacerých predmetov. Realizačný tím projektu vykonal skúmanie lokálnych povrchových vôd a celoplošné skúmanie vodohospodársky významných vodných plôch a tokov Dunaja. Pripravil fotodokumentáciu cieľov skúmania, odobral vzorky vody a následne ich analyzoval, vykonal ďalšie lokálne merania a pozorovania.
Výsledky projektu boli zverejnené na konferencii, ktorá sa konala 20.10.2011. Pomôcku - vodohodpodársku mapu, sprievodný videofilm ocenili pozvaní hostia z Ministerstva školstva, Štátneho pedagogického ústavu, učitelia a 102 žiakov z 12 základných škôl. Pre účastníkov seminára ako aj širokú pedagogickú verejnosť je k dispozícii zborník s výsledkami projektu.

 

pdf_button Enviroprojekt (pdf)

 

Fotogaléria

 

Video:

{wmvremote}http://www.sosch.sk/video/enviroprojekt.wmv{/wmvremote}

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.