top
logo

Infovek

 

Od roku 2002 získala naša škola pripojenie na internet zabezpečené projektom Infovek ako aj základné hadvérové vybavenie v podobe piatich žiackych staníc a jednej učiteľskej stanice. Zároveň sme ako škola zapojená v projekte Infovek získali edukačné balíčky, ktoré predstavujú softvétovú a knižnú podporu škole. Edukačné multimediálne CD-ROM a literatúra tvoria vybavenie pre implementáciu informačných a komunikačných technológií do vyučovanie jednotlivých predmetov. Dodané vybavenie a materiály pomáhajú učiteľom spestriť vyučovací proces a prinášajú veľa radosti a inšpirácie učiteľom aj žiakom.

 

Od školského roku 2004/2005 materská firma Slovak Telecomu Deutsche Telecom AG uskutočnila zámer podporiť vzdelávanie na Slovensku a pomôcť vybudovať základné zázemie pre našich žiakov a študentov, ktoré by im sprístupnilo tieto technológie, aby tak mali možnosť zoznámiť sa s nimi a nebyť v nevýhode v porovnaní so svojimi vrstovníkmi v Európe. Pre našu školu to znamenalo, že sme sa stali užívateľmi nových šiestich počítačov a prídavných zariadení, ktoré priniesol projekt Počítače pre školy.

 

Počítače a internet spojili všetkých školákov a učiteľov do jednej veľkej virtuálnej rodiny, kde môžu spolu komunikovať, vymieňať si skúsenosti, nápady a učiť sa spolu lepšie žiť.


Počítače sú určené žiakom aj učiteľom na vyučovanie, ale aj na mimoškolskú činnosť, pre všetky predmety, informatické a neinformatické, na výuku, ale aj na hry, veď už aj starí Gréci a Rimania vedeli, že hry posilňujú ducha, rozvíjajú šikovnosť, súťaživosť pre pravidlá a fair play.

 

Darované počítače slúžia vzdelávaniu a poznávaniu. Poznávaniu vyučovanej látky, ale častokrát najmä samého seba.

 

V školskom roku 2004/2005 sa nám vďaka darovaným počítačom zo spoločnosti Slovnaft a.s. podarilo zmodernizovať ďalšiu učebňu informatiky a výpočtovú techniku. Dnes majú naši žiaci k dispozícii na výuku 30 počítačov v 3 učebniach.

 

Našim cieľom v nasledujúcom období je naďalej rozširovať a modernizovať výpočtovú techniku na škole a zapájať sa do nových projektov.

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.