top
logo

Medzinárodný rok chémie

Ako sme oslávili medzinárodný rok chémie 2011


Stredná odborná škola chemická organizuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu mnoho aktivít, ktorých cieľom je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, motivovať ich k štúdiu. Snažíme sa v praxi napĺňať Senecove slová, ktoré sa stali naším mottom - „Neučíme sa pre školu, ale pre život." Využívame pritom odborné skúsenosti a tvorivý potenciál svojich pedagógov a žiakov, ktorý sa prejavuje v pozitívnej odozve vlastných žiakov, učiteľov a žiakov základných škôl ako aj širokej pedagogickej verejnosti.
Rok 2011 bol na základe vyhlásenia organizácie UNESCO a OSN významným Medzinárodným rokom chémie (IYC 2011). Hlavným cieľom našich aktivít preto bolo pripomenúť si a vyzdvihnúť významný prínos chémie k rozvoju ľudského poznania, upozorniť na to, ako môže práve moderná chémia pomôcť pri odstraňovaní negatívnych následkov, predovšetkým na životné prostredie. V roku 2011 sme teda zamerali aj na podporu záujmu o chémiu medzi mladými ľuďmi.

 

pdf_buttonMedzinárodný rok chémie na SOŠ chemickej (pdf)

Globálny chemický experiment


V rámci svetového roku chémie 2011 (International year of chemistry 2011) sa Spojená škola zapojila do úspešného globálneho experimentu...

pdf_buttonviac informácií (pdf)

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.