top
logo

Poznaj svoje peniaze

 

Naša škola sa v školskom roku 2001/2002 zapojila spolu s ďalśími 13 vybranými školami z celého Slovenska do pilotného programu Poznaj svoje peniaze.

 

Tento projekt vytvorila Nadácia pre deti Slovenska a Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a.s. so zámerom podporiť finančné vzdelávanie mladých ľudí.


Byť hoci len čiastočne finančne nezávislým je snom väčšiny mladých ľudí. Nezávislosť predstavuje symbol určitej slobody, prvý krok k nezávislosti ako takej. Mnohí z Vás sú už dnes dennodenne stavaní pred úlohu rozhodovať o rozumnom a uváženom použití peňazí, ktorými disponujete, alebo by ste chceli disponovať. To ale nie je dosť dobre možné bez primeraných znalostí a prakticky použiteľných informácií. Svet financií Vás láka. Má význam rozumieť tomu, ako sa tvorí osobný rozpočet, porozumieť všetkým príjmom a vydavkom, na ktoré sa použijú.

 

Poznať a ovládať nástroje a prostriedky, ktoré vám môžu byť nápomocné pri vstupe do sveta reálneho trhu práce, praktické rady, informácie a zručnosti majú možnosť naši žiaci prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho projektu Poznaj svoje peniaze.


Celý program je spracovaný počítačovou formou, využíva sa internet a prostriedky výpočtovej techniky. Študentom sa páči nová forma štúdia, kde nemusia nosiť žiadne knihy, pretože "všetko je na webe". Naučia sa všeličo zaujímavé o hospodárení so svojimi príjmami, zistia, ako si vyberať z množstva bánk na Slovensku, na čo majú prihliadať oni alebo ich rodičia pri efektívnom vedení domáceho rozpočtu. Majú aktuálne informácie o založení účtu, alebo získaní hypotekárneho úveru. Zisťujú aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou a čo je internetbanking. Naučia sa hľadať informácie o zamestnaní alebo prázdninových brigádach, ako si zarobiť aj ako rozumne utrácať svoje peniaze. A úplne na záver si všetky svoje získané vedomosti môžu otestovať v otázkach a testoch. Konečne platí známe: "Škola hrou". Do dnešných dní sú názory našich študentov rovnaké - jednoducho sú nadšení. Projekt môze vyučovať iba učiteľ, ktorý absolvoval tréning v metodike programu.

 

Učitelia zapojení do projektu majú možnosť plánovať si prostredníctvom stránky vyučovanie, využívať interaktívne prvky (diskusné fóra, ankety, vytvárať nové úlohy atď.). Vymieňajú si medzi sebou "recepty" na plynulý chod e-learningového programu. Práve tieto metódy zvyšujú príťažlivosť vyučovania.

 

V súčasnej dobe informačnej explózie je pre mladých ľudí veľmi potrebné naučiť sa zmysluplne využívať informačno-komunikačné technológie, medzi ktoré internet určite patrí. Aby neskončili len pri četovaní, hraní akčných hier alebo vyhľadávaní nevhodných stránok.

 

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.