top
logo

Spolupráca s VŠ

 

Realizácia aplikovaného výskumu v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK

 

Učiteľ SOŠ chemickej Mikuláš Bartal participuje na výskume sorpcie a desorpcie vybraných pesticídov v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK. Dlhoročný aplikovaný výskum s Doc. RNDr. Edgarom Hillerom, PhD. je zabezpečovaný z projektov VEGA. SOŠ chemická zabezpečuje analytické práce, merania a čiastočne vyhodnotenie meraní a dát. Riešitelia odštartovali výskum v roku 2005 v laboratóriách Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Odvtedy bolo uverejnených až 14 vedeckých publikácií, z toho 4 v karentovaných zahraničných časopisoch. Táto tradícia pokračuje ďalej, pričom už po niekoľko mesačnej práci bola vydaná prvá vedecká publikácia v zborníku Univerzity Komenského, Pôdy žitného ostrova a ich vplyv na retenciu MCPA (ISBN: 978-80-223-3013-8). Uvedená štúdia vznikla s finančnou podporou grantových úloh: UK/67/2010, VEGA/1/0492/11 a VEGA1/0329/10.

 

Publikácie:

pdf_buttonVplyv organických kyselín a fosforečnanov na sorpciu herbicídu MCPA v pôdach (pdf)

pdf_buttonPôdy Žitného ostrova a ich vplyv na retenciu herbicídu MCPA (pdf)

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.