top
logo

Rada školy 2008/2099

 

Rada školy

pri Spojenej škole, Račianska 78, Bratislava

2008/2009

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Zloženie Rady školy:

predseda rady školy: Iveta Hroudná

podpredseda rady školy: Mgr. Desana Krištofičová


tajomník rady školy: RNDr. Viera Bojnáková


Členovia Rady školy:

za zriaďovateľa :
Doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Valentín Mikuš

za mestské zastupiteľstvo:

Doc.Ing. Ružena Apalovičová, CSc.

za organizácie spolupracujúce so školou:

Ing. Tatiana Orglerová

za rodičov :
Iveta Hroudná
Michaela Szabadosová
Igor Vajdík
za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Desana Krištofičová
RNDr. Viera Bojnáková
za nepedagogických zamestnancov :
Gabriela Drobňáková
za žiakov :
Jana Alušicová

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.