top
logo

Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

Študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia pripravuje žiaka na činnosť technického pracovníka v oblasti ochrany, tvorby a riadenia odvetví životného prostredia. Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja odvetví ŽP, chemického priemyslu, ochrany a tvorby ŽP, ako aj odborov, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich. Štúdium odboru využíva poznatky z odvetví chémie, chemickej technológie pre využitie v oblasti ochrany životného prostredia. Jedná sa o odbor, ktorý pripraví pracovníka schopného riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia. Počas štúdia sa kladie dôraz na chemické, fyzikálno-chemické a ekologické disciplíny. Študenti získajú znalosti a zručnosti z analytickej chémie životného prostredia, z technológii úpravy a čistenia vôd, vzduchu a pôdy, z problematiky recyklácie a likvidácie odpadu, z ekológie, legislatívy v oblasti životného prostredia a z moderných postupov pri tvorbe ŽP.

altPodrobné informácie (pdf)

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.