top
logo

Chemická výroba

Študijný odbor chemická výroba zahrňuje širokú škálu odborov, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu pre oblasť chémie, chemicko-technologických procesov v priemysle celulózy a papiera, tukov a kozmetiky, v technológii výroby a spracovania polymérov, textilu, kože, gumárenských technológií, v oblasti potravinárstva i produkcie čistých a špeciálnych chemikálií. Odbor pripravuje absolventa s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom a s vysokou úrovňou prírodovedného a technického vzdelania. Nadobudnuté znalosti a zručnosti mu umožnia samostatne vykonávať činnosti využívajúce chemické suroviny a procesy spracovania. Absolvent je pripravený na rozvoj svojich odborných kvalít formou permanentného vzdelávania príp. vysokoškolského štúdia.

Profil absolventa
Uplatnenie

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.