top
logo

Pracovník marketingu

 

Charakteristika odboru Pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch

 

Študijný odbor 6405 4 pracovník marketingu je široko koncipovaným odborom. Absolvent študijného odboru ovláda odbornú terminológiu, základné technologické postupy pri výrobe príslušného sortimentu výrobkov, ich vlastnosti, ponuku, distribúciu, využíva výsledky prieskumu trhu, techniku predaja, obsluhu informačných technológií, inú techniku v administratívnej činnosti a základy účtovnej evidencie v obchode a službách. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre kvalifikovanú prácu v oblasti odbytu, obchodu a služieb. Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník schopný vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom v príslušnom odbore.
V oblasti cestovného ruchu absolvent ovláda prírodné, historické a kultúrne podmienky rozvoja organizovaného a individuálneho cestovného ruchu krajín jednotlivých kontinentov, najmä Európy a osobitne Slovenska, administratívu chodu cestovnej kancelárie, vyzná sa v hotelových a gastronomických službách, má znalosti z regionálneho rozvoja Slovenska.
Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácii cestovného ruchu.


Školský vzdelávací program Pracovník marketingu

 

Podrobné informácie o štúdiu v odbore nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 

pdf_button Základné informácie o štúdiu (pdf)

pdf_button Profil absolventa (pdf)

pdf_button Učebný plán (pdf)

pdf_button Školský vzdelávací program (pdf)

 

Učebné osnovy:
Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie. Učebné osnovy sú dostupné v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.


CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.