Študijné odbory

Uverejnené streda, 12. november 2008, 15:33

 

Ponuka študijných odborov

 

Ak Vás zaujíma chémia, farmaceutické vedy, biotechnológia alebo kozmetika môžete študovať niektorý z týchto odborov:

Záujemcom o štúdium ekonomických odborov so zameraním na cestovný ruch ponúkame odbor:

Ak by ste chceli študovať odbor zameraný na prírodné a technické vedy alebo ekonomické vedy, ktorý Vás pripraví na štúdium na univerzitách, ponúkame Vám:

Stiahnite si brožúrku s charakteristikou odborov a ponukou aktivít pre žiakov základných škôl v školskom roku 2011/2012.

pdf_button Brožúra (pdf)

 

Prehľad ďalších odborov, v ktorých poskytujeme možnosť štúdia: