top
logo

ASPnet UNESCO


Sieť škôl ASPnet UNESCO

Stredisko UNESCO, ktoré sídli v Univerzitnej knižnici na Klariskej ulici 5 organizuje každoročne stretnutie pridružených škôl UNESCO (UNESCO Associated Schools Project Network, ASPnet). Sieť ASP, ktorá bola založená v roku 1953, združuje v súčasnosti viac ako 9 000 vzdelávacích inštitúcií v 180 krajinách. Členmi tejto organizácie sú materské školy, základné školy, stredné školy aj organizácie pripravujúce učiteľov, ktoré podporujú porozumenie medzi národmi, mier, interkulturálny dialóg, trvalo udržateľný rozvoja a kvalitu vzdelávania v praxi. V súčasnosti je do projektu Pridružených škôl zapojených 26 škôl zo Slovenska.

Stredisko UNESCO organizuje v priebehu celého roka zaujímavé semináre, workshopy, školenia, prednášky, dotýkajúce sa jednotlivých záujmových sfér UNESCO. Spojená škola sa ako člen siete ASPnet zapája do aktivít v súlade s významnými dňami vyhlásenými v systéme OSN. Organizuje aktivity v oblasti zdravia a bezpečného správania, ľudských práv, životného prostredia a prírodných vied, cudzích jazykov a multikultúrneho dialógu.

 

Stretnutia pridružených škôl ASPnet UNESCO

V školskom roku 2011/2012 sa stretnutie Pridružených škôl UNESCO v SR uskutočnilo v dňoch 12.-13.12.2011 v Univerzitnej knižnici na Klariskej ulici v Bratislave.

Prezentácia aktivít školy v jednotlivých rokoch je uvedená v nasledujúcich súboroch.

 

pdf_buttonČinnosť Spojenej školy ako člena siete ASP UNESCO 2011 (pdf)

 

pdf_buttonČinnosť Spojenej školy ako člena siete ASP UNESCO 2010 (pdf)

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.