ASPnet UNESCO

Uverejnené štvrtok, 03. február 2011, 01:44


Sieť škôl ASPnet UNESCO

Stredisko UNESCO, ktoré sídli v Univerzitnej knižnici na Klariskej ulici 5 organizuje každoročne stretnutie pridružených škôl UNESCO (UNESCO Associated Schools Project Network, ASPnet). Sieť ASP, ktorá bola založená v roku 1953, združuje v súčasnosti viac ako 9 000 vzdelávacích inštitúcií v 180 krajinách. Členmi tejto organizácie sú materské školy, základné školy, stredné školy aj organizácie pripravujúce učiteľov, ktoré podporujú porozumenie medzi národmi, mier, interkulturálny dialóg, trvalo udržateľný rozvoja a kvalitu vzdelávania v praxi. V súčasnosti je do projektu Pridružených škôl zapojených 26 škôl zo Slovenska.

Stredisko UNESCO organizuje v priebehu celého roka zaujímavé semináre, workshopy, školenia, prednášky, dotýkajúce sa jednotlivých záujmových sfér UNESCO. Spojená škola sa ako člen siete ASPnet zapája do aktivít v súlade s významnými dňami vyhlásenými v systéme OSN. Organizuje aktivity v oblasti zdravia a bezpečného správania, ľudských práv, životného prostredia a prírodných vied, cudzích jazykov a multikultúrneho dialógu.

 

Stretnutia pridružených škôl ASPnet UNESCO

V školskom roku 2011/2012 sa stretnutie Pridružených škôl UNESCO v SR uskutočnilo v dňoch 12.-13.12.2011 v Univerzitnej knižnici na Klariskej ulici v Bratislave.

Prezentácia aktivít školy v jednotlivých rokoch je uvedená v nasledujúcich súboroch.

 

pdf_buttonČinnosť Spojenej školy ako člena siete ASP UNESCO 2011 (pdf)

 

pdf_buttonČinnosť Spojenej školy ako člena siete ASP UNESCO 2010 (pdf)