Verejné obstarávanie

 

pdf_button Oznámenie o VO - Oprava strešného zvodu (pdf)

Položky (xls)

Zadanie (xls)

 

pdf_button Oznámenie o VO - Revízia kotolní

 

pdf_button Oznámenie o VO - Revízia elektrických zariadení (pdf)